Mua ngay
Hotline1900-2130
Tra cứu Giới thiệu

Các mẫu hóa đơn điện tử có sẵn trong giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice


Fast e-Invoice hỗ trợ các mẫu sau:
Thông tư 39/2014/TT-BTC (Nghị định 51/2010/NĐ-CP)
 1. Hóa đơn giá trị gia tăng [Tải mẫu]
 2. Hóa đơn giá trị gia tăng dạng song ngữ [Tải mẫu]
 3. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất [Tải mẫu]
 4. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất dạng song ngữ [Tải mẫu]
 5. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan [Tải mẫu]
 6. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan dạng song ngữ [Tải mẫu]
 7. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ [Tải mẫu]
 8. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ dạng song ngữ [Tải mẫu]
 9. Phiếu xuất kho hàng kiêm gửi bán đại lý [Tải mẫu]
 10. Phiếu xuất kho hàng kiêm gửi bán đại lý dạng song ngữ [Tải mẫu]
Thông tư 78/2021/TT-BTC (Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
 1. Hóa đơn giá trị gia tăng [Tải mẫu]
 2. Hóa đơn giá trị gia tăng dạng song ngữ [Tải mẫu]
 3. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất [Tải mẫu]
 4. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất dạng song ngữ [Tải mẫu]
 5. Hóa giá trị gia tăng nhiều trang [Tải mẫu]
 6. Hóa đơn bán hàng [Tải mẫu]
 7. Hóa đơn bán hàng dạng song ngữ [Tải mẫu]
 8. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan [Tải mẫu]
 9. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan dạng song ngữ [Tải mẫu]
 10. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ [Tải mẫu]
 11. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ dạng song ngữ [Tải mẫu]
 12. Phiếu xuất kho hàng kiêm gửi bán đại lý [Tải mẫu]
 13. Phiếu xuất kho hàng kiêm gửi bán đại lý dạng song ngữ [Tải mẫu]
 14. Hóa đơn giá trị gia tăng - chuyển đổi [Tải mẫu]
Các mẫu đều đã hỗ trợ mẫu ngoại tệ (xác định mẫu ngoại tệ khi tỷ giá <> 1).
Fast e-Invoice hỗ trợ mẫu in nhiều trang theo quy định:
 • HDDT nhiều trang cho phép không cần phải làm bảng kê như hóa đơn giấy.
 • Cho phép thể hiện nhiều trang trên HDDT; Trích TT39/2014/TT-BTC: "...trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)”.
Các mẫu in từ Fast e-Invoice tham khảo:
Nghị định 51/2010/NĐ-CP 
 • 1 - Hóa đơn giá trị gia tăng (TT39)
 • 1. TT39-Hoa-don-gia-tri-gia-tang_page-0001.jpg
 • 2 - Hóa đơn giá trị gia tăng dạng song ngữ (TT39)
 • 2. TT39-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 3 - Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất (TT39)
 • 3. TT39-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-nhieu-thue-suat_page-0001.jpg
 • 4 - Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất dạng song ngữ (TT39)
 • 4. TT39-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-nhieu-thue-suat-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 5 - Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan (TT39)
 • 5. TT39-Hoa-don-ban-hang-trong-khu-phi-thue-quan_page-0001.jpg
 • 6 - Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan dạng song ngữ (TT39)
6. TT39-Hoa-don-ban-hang-trong-khu-phi-thue-dang-song-ngu_page-0001.jpg


 • 7 - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (TT39)
 • 7. TT39-Phieu-xuat-kho-hang-kiem-van-chuyen-noi-bo_page-0001.jpg
 • 8 - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dạng song ngữ (TT39)
 • 8. TT39-Phieu-xuat-kho-hang-kiem-van-chuyen-noi-bo-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 9 - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (TT39)
 • 9. TT39-Phieu-xuat-kho-hang-kiem-gui-ban-dai-ly_page-0001.jpg
 • 10 - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý dạng song ngữ (TT39)
10.TT39-Phieu-xuat-kho-hang-kiem-gui-ban-dai-ly-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 1 - Hóa đơn giá trị gia tăng (TT78)
 • 1.TT78-Hoa-don-gia-tri-gia-tang_page-0001.jpg
 • 2 - Hóa đơn giá trị gia tăng dạng song ngữ (TT78)
 • 2.TT78-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 3 - Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất (TT78)
 • 3.TT78-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-nhieu-thue-suat_page-0001.jpg
 • 4 - Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất dạng song ngữ (TT78)
 • 4.TT78-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-nhieu-thue-suat-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 5 - Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều trang (TT78)
 • 5.TT78-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-nhieu-trang_page-0001.jpg
  5.TT78-Hoa-don-gia-tri-gia-tang-nhieu-trang_page-0002.jpg
 • 6 - Hóa đơn bán hàng (TT78)
6.TT78-Hoa-don-ban-hang_page-0001.jpg
 • 7 - Hóa đơn bán hàng dạng song ngữ (TT78)
 • 7.TT78-Hoa-don-ban-hang-dang-song-ngu_page-0001.jpg
 • 8 - Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan (TT78)
8.TT78-Hoa-don-ban-hang-trong-khu-phi-thue-quan_page-0001.jpg

 • 9 - Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan dạng song ngữ (TT78)
 • 9.TT78-Hoa-don-ban-hang-trong-khu-phi-thue-quan-dang-song-ngu_page-0001.jpgÝ kiến bạn đọc (0 bình luận)

Bạn có thể quan tâm

Phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc trước ngày 1-7-2022
Đồng hành chuyển đổi hóa đơn điện tử - FAST đẩy mạnh phối hợp với Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu
Fast e-Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện được trao danh hiệu Sao Khuê 2022
Đồng hành chuyển đổi hóa đơn điện tử - FAST đẩy mạnh phối hợp với Cục thuế Vĩnh Long
[FAST Hà Nội] Tặng phần mềm HĐĐT khi mua phần mềm kế toán Fast Accounting Online
Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổ chức “Hội nghị tập huấn trực tuyến hóa đơn điện tử”
Fast khuyến mại “Mua phần mềm kế toán tặng phần mềm hóa đơn điện tử”
Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4-2022
Những quy định giá trị pháp lý về chữ ký điện tử và chữ ký số mới nhất
Khuyến mại khủng đến 2,75 triệu đồng khi mua phần mềm kế toán Fast Accounting

LIÊN HỆ

Họ tên(*)
Điện thoại(*)
Email(*)
Yêu cầu
 
Bản quyền © 2018 Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)